Cysterny

Cysterny neutralne i chemiczne do przewozu materiałów płynnych (NOXy, AdBlue, RSM) oraz materiałów płynnych oznaczonych kodem L4BH. Pojemność beczek wynosi od 26 tysięcy do 36 tysięcy litrów. Posiadamy cysterny jednokomorowe i czterokomorowe z pompami rozładunkowymi i licznikiem pomiarowym.

Izolacja zbiorników cystern chemicznych wykonana jest zgodnie z certyfikatem Europejskiego Instytutu Badań Cambridge- ogranicza ona w stopniu maksymalnym ubytki temperatury produktu w czasie transportu.