Polityka Prywatności

 

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie UE. Zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o
tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio
zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony
danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Spółce odpowiadają
najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

 

 


Co znajduje się w dokumencie ?
Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Czy należy się skontaktować z MAG Sp. z o.o. ?
Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem. Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Oczywiście można je zmienić w dowolnym momencie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest MAG Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylance, Reptowo 72a, 73-108 Kobylanka.
NIP: 955-234-80-59, REGON: 321371512.

Jak można się z nami skontaktować ?
Korespondencyjnie pod adresem: MAG Sp. z o.o., Reptowo 72a, 73-108 Kobylanka.
Dzwoniąc pod numer: 509 398 923
pod adresem poczty elektronicznej e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
odwiedzając osobiście siedzibę naszej Spółki.

W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe pozyskujemy i wykorzystujemy w celach:

1. Dane pozyskujemy podczas składania przez Państwo zamówień na daną usługę. Są to m.in.: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, lub w przypadku os. fizycznej: imię, nazwisko, numer kontaktowy, miejsce zamieszkania. Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć dla Państwa usług, w szczególności: podjęcia działań przed wykonaniem usługi tj. przygotowania, wystawienia i wysłania (np. drogą elektroniczną) zamówienia na daną usługę.
2. Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wystawiania i przechowywania faktur oraz przesyłania ich drogą elektroniczną, pocztową lub przez firmy kurierskie, dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji.
3. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:
a) w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;
b) w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczeń usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania ze złożonymi przez Państwa zamówieniami oraz wszelkich zmianach usług;
c) w celach marketingu bezpośredniego;
d) w wewnętrznych celach administracyjnych, tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby;
e) w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających z łączącej nas umowy, w tym procesy windykacyjne, sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu, zawiadamianie właściwych organów;
f) w celu oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane z innych źródeł, w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub zawarte w bazie danych Administratora;
g) odpowiedzi na Państwa pytania;
h) w celach analizowania danych m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług, przygotowania propozycji oferty i rozwiązań dostępnych w Spółce.
4. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo zgodę.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe udostępniamy:
1. Przekażemy je odbiorcą trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.
2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
a) podwykonawcom w procesie obsługi klienta, świadczącym usługi na rzecz MAG Sp. z o.o.;
b) podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
c) podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;
d) podmiotom prowadzącym działalność kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
e) podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne;
f) podmiotom drukującym korespondencję lub obsługujące korespondencję;
g) podmiotom zajmującym się obsługą rachunkową, podatkową;
h) podmiotom zajmującym się archiwizacją dokumentów.
3. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
a) operatorom pocztowym;
b) bakom i instytucjom płatniczym;
c) podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom windykacyjnym;
d) Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych.

W jakich sytuacjach automatyczne podejmowanie przez nas decyzji, będzie miało dla Państwa istotne skutki?
Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwu prawo do jej zakwestionowania. Jeżeli nie chcą państwo abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy w zakresie oferowanych przez nas towarów, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczenia usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować ?
Mogą Państwo złożyć do MAG Sp.z o.o. wniosek dotyczący danych osobowych o:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator
przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2. Prawo do sprostowania danych jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne;
3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych
oraz przesłania ich innemu Administratorowi.
6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której
dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Przetwarzanie pozyskanych danych przez firmę MAG Sp. z o.o. opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych do realizacji usługi może uniemożliwić podjęcie działań. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając i wysyłając wniosek do administratora Państwa danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 509 398 923.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ?
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga informacja o cookies
Strona internetowa www.mag-trans.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze stron internetowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.
Czym są pliki cookies ?
Cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana w urządzeniu końcowym (np. komputerze), która może być odczytana jedynie przez ten serwer. Cookies nie zawierają żadnych danych personalnych, ani nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu. Ponadto masz możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do Cookies
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. poprzez zmianę ustawień twojej przeglądarki internetowej).

Zarządzanie plikami „cookies”
Standardowo przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”. Każdy użytkownik internetu może zrezygnować z zapisywania plików „cookies” na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.